KJK Közösségi Ösztöndíjak

A KJK közösségi ösztöndíj pályázat kiírása és a pályázatok elbírálása a Hallgatói Képviselet feladata. A 2015/16. tanév őszi félévétől kezdődően a HK három kategóriára osztotta a közösségi ösztöndíjait.
Közösségi ösztöndíj
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a Kar közösségi életében aktívan résztvevő hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

A pályázatot azon hallgatói réteg számára írjuk ki, amelynek tagjai aktívak kiveszik a részük a kari közösségi élet építéséből és valamely bizottságban, öntevékeny körben kiemelkedő közéleti tevékenységet végeznek.
Hallgatói Képviselet ösztöndíj
A pályázat a Hallgatói Képviselet aktuális, mandátummal rendelkező tagjainak jutalmazására kerül kiírásra. A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók beszámolói a megítélt pontszámmal és a hozzá tartozó ösztöndíj összegével felkerülnek a HK honlapjára.
Közéleti ösztöndíj
E pályázattal olyan hallgatói tevékenységet értékel a képviselet, mely szorosan kapcsolódik a HK általános feladataihoz, működéséhez, azonban mandátummal nem rendelkező hallgató végezte azt.
Kivonatok a TJSZ-ből, melyek az ösztöndíjakra vonatkoznak:


  • Egyéb intézményi ösztöndíj és a hallgatók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak többféle, az Egyetem és a Hallgatói Önkormányzat céljaival megegyező, pályázat alapján elnyerhető juttatást is magába foglalhat.
  • Az egyéb intézményi ösztöndíj és a hallgatók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak keretébe tartozó pályázatokat az EHK írja ki, koordinálja és bírálja el.
  • A pályázatok elbírálásának alapelveit, pontozási rendszerét és juttatás kifizetésének módját az EHK a pályázati feltételeket és az eljárásrendet tartalmazó kiírással egy időben honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrendet, határidőket.
  • Egyéb intézményi ösztöndíjban és a hallgatók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak a teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.Elérhetőségek

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet

Cím:
1114 Budapest, Bartók Béla út 17.

Ügyfélfogadási idő:
Kedd - Csütörtök: 16:30 - 19:00

Vizsgaidőszakban:
Kedd: 16:30 - 19:00

Kapcsolat

Általános kérdések:
info@kozlekkar.hu

Oktatással kapcsolatos kérdések:
oktatas@kozlekkar.hu

Kollégiumi kérdések:
kollegium@kozlekkar.hu

Ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdések:
juttatas@kozlekkar.hu

©2023 BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet